063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

EVROPSKI CENTAR ZA EDUKACIJU I OBRAZOVANJE

Edukativni centar obrazovanja u Novom Pazaru trenutno vrši edukaciju, obuku i učenje Nemačkog jezika, prevod sa nemačkog i na nemački jezik u pisanoj i simultanoj formi.

Kod nas imate mogućnost besplatnog učenja nemačkog jezika,odnosno dobijanja stipendije od strane naših inostranih partnera koji Vam po završetku učenja obezbeđuju posao u Nemačkoj kao i kompletnu integraciju.

Ko smo mi ?

Evropski  centar obrazovanja je udruženje građana  u okviru koga radi škola za učenje stranih jezika,  trenutno aktuelna škola i kursevi Nemačkog jezika. Nalazimo se u centru Novog Pazar sa izdvojenim jedinicama i u ostalim delovima zemlje koji rade po potrebi i u zavisnosti od interesovanja polaznika našeg kursa.  Radimo u Prokuplju, Majdampeku, Nišu, Prijepolju i ostalim gradovima naše zemlje kao i edukaciju putem interneta.

 

Kursevi

  • Nemački jezik od nivoa A1 do C2
  • Nemački za lekare
  • Nemački za medicinare
  • Kursevi za decu
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik
  • Turski jezik
  • Časovi nemačkog i engleskog putem skajpa
  • Pomoć oko izrade domaćih zadataka
  • Kurs novinarstva

 

 

A1 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno i spremni su da pomognu.

A2 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume rečenice i često korišćene izraze koji su povezani sa oblastima od neposrednog značaja (npr. lične informacije i informacije o porodici, kupovini, poslu, bližoj okolini). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 nivo 

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u većini situacija sa kojima se susreće na putovanjima po nemačkom govornom području. U stanju je da se jasno i smisleno izražava o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja i da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve i da ukratko obrazloži ili objasni svoje planove i stavove.

B2 nivo 

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj užoj specijalnosti i može spontano i tečno da se sporazumeva, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana. U stanju je da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

C1 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izražava spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih reči. U društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija u stanju je da jezik koristi delotvorno i fleksibilno, da se jasno, strukturisano i opširno izražava o kompleksnim sadržajima i pri tom primereno koristi različita sredstva za povezivanje teksta.

C2 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da bez ikakvog napora razume praktično sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i dosledno reprodukuje obrazloženja i objašnjenja kao i da se spontano, veoma tečno i precizno izražava i formuliše fine nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Sa nama učite lako i efikasno !

Ciljevi

Želimo da postanemo lideri u edukaciji  građana o evropskim vrednostima, evropskoj kulturi, jezicima, ekonomiji i demokratiji.

Vizija

Učenje evropskim vrednostima i učenje evropskih jezika, to nije samo teorija, već je doživljaj i praksa. Posvećenost, pažnja i stručnost su prioriteti kojim težimo da prenesemo na naše članove i polaznike kurseva sa ciljem da konstantno napreduju i na kraju progovore strani jezik koji uče.

l

Misija

Naša misija je da našim članovima ili polaznicima naših kurseva omogućimo visokokvaltetnu i pouzdanu uslugu po najpovoljnijim cenama. Našim stručnim i profesionalnim zalaganjem želimo da pružimo najkvalitetniju uslugu i ostvarimo najbolje moguće rezultate. Naš zadatak je da pratimo svetske trendove i da ih uvodimo i primenjujemo na naš neposredan rad a sve u cilju zadovoljenja potreba naših klijenata.