063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

EVROPSKI CENTAR ZA EDUKACIJU I OBRAZOVANJE

Edukativni centar obrazovanja u Novom Pazaru trenutno vrši edukaciju, obuku i učenje Nemačkog jezika, prevod sa nemačkog i na nemački jezik u pisanoj i simultanoj formi.

Kod nas imate mogućnost besplatnog učenja nemačkog jezika,odnosno dobijanja stipendije od strane naših inostranih partnera koji Vam po završetku učenja obezbeđuju posao u Nemačkoj kao i kompletnu integraciju.

Ko smo mi ?

Evropski  centar obrazovanja je udruženje građana  u okviru koga radi škola za učenje stranih jezika,  trenutno aktuelna škola i kursevi Nemačkog jezika. Nalazimo se u centru Novog Pazar sa izdvojenim jedinicama i u ostalim delovima zemlje koji rade po potrebi i u zavisnosti od interesovanja polaznika našeg kursa.  Radimo u Prokuplju, Majdampeku, Nišu, Prijepolju i ostalim gradovima naše zemlje kao i edukaciju putem interneta.

 

Kursevi

  • Nemački jezik od nivoa A1 do C2
  • Nemački za lekare
  • Nemački za medicinare
  • Kursevi za decu
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik
  • Turski jezik
  • Časovi nemačkog i engleskog putem skajpa
  • Pomoć oko izrade domaćih zadataka
  • Kurs novinarstva

 

 

NAŠ TIM ČINE VRHUNSKI PROFESIONALCI!

Alma Lukić

Alma Lukić

osnivač, kooridnator i predavač

Alma Lukić rođena je 25.02.1985. u Novom Pazaru. Nakon završene srednje škole upisuje ekonomski fakultetu u Kragujevcu gde je i diplomirala.

U toku studija bila je deo studentskog parlamenta, učesnik u raznim projektima nevladinih orgqnizacija, gde je već na prvoj godini prepoznala značaj nemačkog jezika i krenula na usavršavanje istog.

Alma je bila stipendirana od fondacije Zorana Đinđića za učenje  nemačkog jezika  ,koja joj je pomogla da tokom studija usavrši  jezik,stičući razne licence,a jedna od njih je i predavač nemačkog jezika.

Usled ekspanzije učenja nemačkog jezika, Alma je svoj put nastvaila kao predavač, radeći u  mnogim privatnim školama, da bi tokom 2016. godine počela sa svojom  i to u Prokuplju, Majdampeku, Nišu, Prijepolju.

Ona je  2016.godine  sa svoje dve koleginice osniva   udruženje  ,,Evropskog centra za obrazovanje i edukaciju,, , čije se radno polje iz godine u godinu širi. Škola  raspolaze u međuvremenu sa preko 6 predavača i preko 200 učesnika kursa mesečno,što je za jedan mali grad veoma veliki uspeh.

Elzana Erović

Elzana Erović

osnivač, kooridnator i predavač

Elzana Erović  rođena je  19.12.1987. u Novom Pazaru. Pošto je kao dete živela u Nemačkoj,završila je osnovnu školu u Bambergu .U Srbiji je završila srednju medicinsku školu,nakon šega nastavlja studije Germanistike.

2014.godine stiče zvanje Master filolog za nemački jezik i književnost.

Pošto je već kao student počela da radi,važi u gradu za jednog od priznatijih profesora sa dugim radnim iskustvom.

Od 2011.godine radi kao profesor i nastavnik u osnovnoj školi i u Gimnaziji,što je njeno radnog okruženje dodatno proširilo.Već mnogo godina se bavi kako individualnom tako i grupnom nastavom.Osim kurseva jezika aktivna je i u oblasti prevodjenja.

Od 2016.godine je jedan od osnivača ,,Evropskog centra za obrazovanje i edukaciju,, , čije se radno polje iz godine u godinu širi. Škola raspolaže u međuvremenu sa preko 10 predavača i preko 200 polaznika  kursa mesečno, što je za jedan mali grad veoma veliki uspeh.

,,Ne gubi vreme i uči nemački,jer je to jezik budućnosti,, je rečenica koja Elzanu čini dobrim ambasadorom nemačkog jezika.

Minela Duštinac

Minela Duštinac

predavač

Minela Dustinac rođena 24.06.1989. u Novom Pazaru. Osnovno obrazovanje završila u Štuttgartu. 2002. godine nastavlja sa školovanjem u Srbiji.

2007.godine završava Ekonomsku školu i upisuje studije Germanistike. 2014.godine završava Masterstudije u Kragujevcu.
Minela je tokom svog rada podučavala  decu, medicinske radnike i ostale profesije kako kroz državne osnovne škole tako i kroz privatnu nastavu.To iskustvo  joj je omogućilo da vrlo uspešno  priprema polaznike  za polaganje različitih  nivoa jezika.

U Evropskom centru za obrazovanje i edukaciju radi od 2017. godine gde stručno, odgovorno, sa mnogo znanja i iskustva savesno obavlja svoj posao.

Erna Radončić

Erna Radončić

predavač

Erna Radončić je rođena 16.03.1994. u Beranama i diplomirani je filolog za njemački jezik i književnost. Ernino višegodišnje iskustvo u prosveti je akumulirano kako fizičkim prisustvom u učionici, tako i njenim virtuelnim angažmanom kao onlajn profesor njemačkog jezika učenicima iz raznih sfera i različitih djelova svijeta.

Vjeruje da je uspjeh u nastavi uzajamna stvar i da se predavanje može nazvati plodnim samo kada je učenik podstaknut za dalja sopstvena istraživanja. Kao profesor istovremeno zauzima dva položaja – onog kao davaoca znanja i onog u koži primalaca informacija, i zato uvek pazi da nastava bude izbalansirana verzija zabave i predavanja.

Uspješno priprema kandidate za polaganje prijemnog ispita za studije germanistike, kao i polaganje ispita nemačkog jezika koji se održavaju na TELC, Goethe i ÖSD Institutu.
“Novi jezik nije samo alat za svakodnevnu komunikaciju, već i posrednik izmedju Vas i nove kulture koju usvajate”.

Amin Hasanović

Amin Hasanović

predavač

Amina  Hasanović  rođena   je 13.02.1978  u  Novom  Pazaru.  Godine  2014.   završila je studije   na Fakultetu  islamskih  nauka  u  Beogradu  studijski program  islamskih   pedagoških  studija  sa  ocejenom  8,73.  Dobila  zvanje  Diplomirani  islamski  pedagog. Nakon završenog fakulteta, Amina se posvetila učenju turskog jezika, koji je za kratak vremenski period usavršila, što je dokaz sertifikat perstižnih turskih škola.

U  periodu  od  2001-2010  radila  kao  vaspitac  djece  predškolskog  uzrasta  u  različitim  predškolskim  ustanovama.                                          

Od  2014. godine  do  danas  radim  u  prosvjeti  na  mjesto  vjeroučitelja  u  osnovnim  školama. 

Od 2019. godine deo je tima Evropskog centra za edukaciju i obrazovanje i radi kao predavač

Aida Isović Lončarić

Aida Isović Lončarić

predavač

Aida Isović Lončarić, rođena 06.07.1983. godine u Novom Pazaru, gde je i završila osnovnu i srednju školu. 2002. godine upisuje studije Germanistike u Novom Pazaru gde stiče zvanje Master filolog za nemački jezik i književnost. Zaposlena je u osnovnoj školi i kaže da je rad sa decom ispunjava. Veoma odgovorno obavlja svoj posao.

Uspješno priprema kandidate za polaganje prijemnog ispita za studije germanistike, kao i polaganje ispita nemačkog jezika koji se održavaju na TELC, Goethe i ÖSD Institutu.
Smatra da nemački jezik nije teško naučiti, ukoliko za to postoji prava motivacija.

Mirela Ugljanin

Mirela Ugljanin

predavač

Mirela Ugljanin rodjena je 20.03.1989. u Novom Pazaru. Osnovno obrazovanje završila je u školi „Bratstvo“ gde je godinama kasnije i radila. 2008. godine završava Ekonomsku školu i upisuje studije Lingvistike na Internacionalnom univerzitetu.

Master studije završava 2014.god na Alfa univerzitetu u Beogradu gde stiče zvanje Master Anglo-američke književnosti.

Za vreme studija radila je sa decom gde je svoje stečeno znanje prenosila i usavršavala.

Radila je kratko kao zamena koleginicama u o.š. „Vuk Karadžić“, „Bratstvo“ i srednjoj Teksilnoj školi.

Godinu dana provodi radeći u o.š. „Delimedje“ gde je radila na Donjoj Pesteri imajući priliku da svoju profesiju upozna kroz drugačiji metod rada. To iskustvo je naučilo da radi sa svim strukturama ljudi i da se prilagodi različitim mentalitetima kroz drugačije načine i metode rada.

 

U Evropskom centru za edukaciju i obrazovanje počinje da radi početkom 2020. sa spremnoscu da odgovorno i savesno obavlja svoj posao i svoje znanje prenese na svoje učenike.

A1 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno i spremni su da pomognu.

A2 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume rečenice i često korišćene izraze koji su povezani sa oblastima od neposrednog značaja (npr. lične informacije i informacije o porodici, kupovini, poslu, bližoj okolini). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 nivo 

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u većini situacija sa kojima se susreće na putovanjima po nemačkom govornom području. U stanju je da se jasno i smisleno izražava o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja i da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve i da ukratko obrazloži ili objasni svoje planove i stavove.

B2 nivo 

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj užoj specijalnosti i može spontano i tečno da se sporazumeva, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana. U stanju je da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

C1 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izražava spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih reči. U društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija u stanju je da jezik koristi delotvorno i fleksibilno, da se jasno, strukturisano i opširno izražava o kompleksnim sadržajima i pri tom primereno koristi različita sredstva za povezivanje teksta.

C2 nivo

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da bez ikakvog napora razume praktično sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i dosledno reprodukuje obrazloženja i objašnjenja kao i da se spontano, veoma tečno i precizno izražava i formuliše fine nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Sa nama učite lako i efikasno !

Ciljevi

Želimo da postanemo lideri u edukaciji  građana o evropskim vrednostima, evropskoj kulturi, jezicima, ekonomiji i demokratiji.

Vizija

Učenje evropskim vrednostima i učenje evropskih jezika, to nije samo teorija, već je doživljaj i praksa. Posvećenost, pažnja i stručnost su prioriteti kojim težimo da prenesemo na naše članove i polaznike kurseva sa ciljem da konstantno napreduju i na kraju progovore strani jezik koji uče.

l

Misija

Naša misija je da našim članovima ili polaznicima naših kurseva omogućimo visokokvaltetnu i pouzdanu uslugu po najpovoljnijim cenama. Našim stručnim i profesionalnim zalaganjem želimo da pružimo najkvalitetniju uslugu i ostvarimo najbolje moguće rezultate. Naš zadatak je da pratimo svetske trendove i da ih uvodimo i primenjujemo na naš neposredan rad a sve u cilju zadovoljenja potreba naših klijenata.