063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

Ko smo mi ?

Osnovani smo 10.10.2016.godine. u Novom Pazaru  kao udruženje  građana sa ciljem edukacije članstva o evropskim vrednostima, evropskoj kulturi, jezicima, ekonomiji i demokratiji. Pružamo usluge kurseva i edukacija učenja Nemačkog jezika, sertifikovnja tog znanja i povezivanja sa poslodavcima iz Nemačke u oblasti traženja zaposlenja.

Naša škola jezika posluje u Novom Pazaru, Prokuplju, Majdanpeku i nizu  drugih gradova u kojima imamo članstvo u našem udruženju ili polaznike našeg kursa. U našem poslovanju sarađujemo sa Geteovim institutom gde naši polaznici kursa polažu za priznate sertifikate o poznavanju Nemačkog jezika.

U pružanju usluge obuke i učenja jezika radimo na 6 različitih nivoa znanja jezika i pripremamo  kandidate za polaganje sertifikata sledećih kategorija: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Imamo 3 predavača za Nemački jezik koji radena terenu i u prostorijama naše škole u Novom Pazaru. To su: diplomirani ekonomista, kurs leiter i menadžer udruženja Alma Lukić, dplomirani master filolog germanista Elzana E. Karišik i diplomirani master filolog germanista Amela Kijevčanin Prelić.

Usled velike potražnje na tržištu rada u Nemačkoj i velikog interesovanja za Nemačkim jezikom u našim školama su angažovani i predavači spoljni saradnici a sve to u interesu polaznika našeg kursa.

Osim škole Nemačkog jezika vršimo uslugu prevoda sa nemačkog i na nemački jezik u pisanoj i simultanoj formi zavisno od potreba klijenata.

Obuku na kursu jezika radimo u manjim grupama ili pojedinačno kao i putem OnLine edukacije 1 polaznik 1 predavač putem skajpa.

U planu nam je i izrada OnLine servisa za učenje Nemačkog jezika gde ćemo našim polaznicima ili novim klijentima omogućiti da se osim neposrednog rada u učionici edukuju i od kuće putem internet.

Sa nama učite lako i efikasno !