063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

Kurs novinartsva za mlade i odrasle

Škola je prevashodno namenjena početnicima, mladim ljudima koji nameravaju da se profesionalno bave novinarstvom, ali i svima onima koji žele da steknu dodatna znanja i veštine. Nastava se izvodi u malim grupama, sa naglaskom na praktičnu primenu stečenih znanja.

Predavači su ugledni medijski stručnjaci, sa bogatim profesionalnim i pedagoškim iskustvom.

Mladi se mogu opredelili za:

WEB novinarstvo
Video TV novinarstvo

Škola obuhvata:
*Osnove TV novinarstva
*Praktične vežbe
*Izrada završnog autorskog priloga
*Objavljivanje autorskog teksta/priloga

Kurs novinarstva za decu od 7 do 14 godine

Ukoliko želite da vaše dete stekne dovoljno sapouzdanja, oslobodi se treme i savlada veštine javnog nastupa radeći na projektima kao što su video emisije za decu, naša multimedijalna radionica je pravi izbor za vas.