063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

Časovi iz svih predmeta za decu od 1.-4. razreda osnovne škole. Redovno praćenje gradiva, izrada domaćih zadataka, priprema za kontrolne zadatke i pismene vežbe.