063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

SERTIFIKACIJA ZNANJA

Ukoliko želite da studirate ili radite u nekoj od zemalja Evropske Unije osim konkretnog poznavanja jezika zemlje neophodno je i da izvršite i sertifikaciju vašeg znanja kao priznati i realan dokaz o poznavanju jezika. Poznavanje jezika podeljeno je  više kategorija a konkretno za Nemački jezik koji mi u centru najviše i radimo podela je izvršena na sledeći način:

A1 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno i spremni su da pomognu.

A2 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume rečenice i često korišćene izraze koji su povezani sa oblastima od neposrednog značaja (npr. lične informacije i informacije o porodici, kupovini, poslu, bližoj okolini). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u većini situacija sa kojima se susreće na putovanjima po nemačkom govornom području. U stanju je da se jasno i smisleno izražava o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja i da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve i da ukratko obrazloži ili objasni svoje planove i stavove.

B2 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj užoj specijalnosti i može spontano i tečno da se sporazumeva, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana. U stanju je da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

C1 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izražava spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih reči. U društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija u stanju je da jezik koristi delotvorno i fleksibilno, da se jasno, strukturisano i opširno izražava o kompleksnim sadržajima i pri tom primereno koristi različita sredstva za povezivanje teksta.

C2 nivo
Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da bez ikakvog napora razume praktično sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i dosledno reprodukuje obrazloženja i objašnjenja kao i da se spontano, veoma tečno i precizno izražava i formuliše fine nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

TESTDAF
TestDaF je ispit o poznavanju nemačkog jezika na naprednom nivou. Na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira on obuhvata nivoe B2 do C1 i na svim nemačkim fakultetima priznaje se kao dokaz o poznavanju jezika za upis na studije. Stručno znanje nije neophodno.

BULATS
BULATS Deutsch-Test für den Beruf pogodan je za sve koji traže mesto na međunarodnom tržištu rada. BULATS za 60 do 90 minuta testira Vaše poznavanje jezika s obzirom na struku.

Informacije za sve ostale jezike kojim edukujemo naše polaznike možete dobiti konkretno kod nas u školi ili putem naših telefona.