063 80 85 007, 064 233 98 26 ecobrazovanja@hotmail.com

Šta radimo ?

Edukativni centar obrazovanja u Novom Pazaru trenutno vrši edukaciju, obuku i učenje Nemačkog jezika, prevod sa nemačkog i na nemački jezik u pisanoj i simultanoj formi. U saradnji sa našim inostranim partnerom vršimo posredovanje u zapošljavanju u nemačkoj putem regularne potražnje za random snagom od strane Nemačkog tržišta rada.

U pravom smislu imamo mogućnost da Vas ispratimo od obuke i učenja jezika, polaganja za sertifikate znanja jezika pa sve do zaposlenja u Nemačkoj i integraciji u Nemačko društvo.

Kurseve Nemačkog jezika radimo u dve forme. Učenje u manjim grupama sa jednim predavačom i jednim asistentom ili učenje po modelu jedan polaznik jedan predavač. U zavisnosti od vašeg interesovanja potrebno je da nam se javite na poznate brojeve telefona i ugovorite način i termine rada.

Osim neposrednog rada u učionici u pomenuta dva oblika dajemo i časove putem interneta u OnLine formi u programu Skajp gde obuku vršimo u bliku jedan polaznik, jedan predavač.

Časovi su u trajanju od 60minuta i usklađeni su sa planom i programom rada Geteovog institute u okviru koga se i vrši sertifikacija znanja polaznika u momentu kada odlučimo zajedno sa polaznikom da je usvojen nivo znanja polaznika za sertifikaciju.

Sa nama učite lako i efikasno !